Elmarie Neilson

Wills & Estates

We build up a personal relationship with our clients so that they feel free to return whenever necessary to amend their Wills as their circumstances change.

Drafting of Wills & Testaments

A Family Attorney that will assist you with the drafting of wills and testaments

Administration of Deceased Estates

We manage all the aspects of administering the wishes in your Will, including possible litigation where the validity of a Will is disputed

Litigation Resulting from Deceased Estates

Our many years of experience with the administration of estates, assist us in understanding the intricacies of litigation relating to deceased estates.

Contact Us

Let us Fight your Battles for You

Mediation

The aim of mediation is to find an
amicable solution that satisfies all
parties

Mediation of
Matrimonial Disputes

Divorce is never easy. Mediation offers
a way to reach an amicable solution
acceptable to both parties.

Mediation of Disputes
Resulting from
Deceased Estates

Mediation ensures that the process of
winding up the estate is not delayed
and payment of an inheritance is
done quickly

Facilitation of Post
Divorce Court Orders
& Disputes

Unlike a mediator, a facilitator has
decision making powers and may
enforce decisions

Mediation of
Commercial Disputes

Choosing the right mediator for
delicate matters in the commercial
field could prevent you paying the
legal fees that Commercial Court
cases may cost

Litigation

Divorce – Maintenance – Eviction = We are There for You

Divorces

Let Us Fight Your Battles For You

Child & Spousal Maintenance

We assist our clients not only with well-considered advice, but also by enforcing and protecting their rights in court

Adoptions

Our clients have a relationship of trust with us. This gives them peace of mind and saves on legal fees

Evictions

We dispel the myth of
“squatters rights” that make
our clients feel helpless when
the tenant refuses to pay the
rent or move out

Parenting Plans

We help you to get a parenting plan in place that reduces conflict and frustration

About Us

We distinguish ourselves by delivering top professional legal services

Collaborative Law

We help you manage your divorce
with dignity and respect

F.A.Q.

Need More Clarification?

News

Our Thoughts on all Matters Legal
and Otherwise

Newsletters

What's the latest?

Social Responsibility

Doing Our Bit For Mankind

Elmarie Neilson

Laat ons vir jou veg

Litigasie

Egskeiding – Onderhoud – Uitsetting = Ons is daar vir Jou

Mediasie van
Kommersiële Geskille

Om die regte mediator vir delikate sake in
die kommersiële gebied te kies, kan
voorkom dat jy die regskostes
betaal wat kommersiële hofsake kos.

Mediasie by
Egskeiding

Die doel van mediasie is om ‘n
aanvaarbare oplossing te vind wat al
die partye tevrede stel.

Mediasie

Die doel van mediasie is om ‘n
aanvaarbare oplossing te vind wat al
die partye tevrede stel.

Mediasie van Geskille
Voortvloeiend uit
Bestorwe Boedels

Mediasie verseker dat die proses om ‘n
boedel te beredder nie vertraag
word nie en dat betaling van ‘n
erflating bespoedig word.

Wie Is Ons?

Vrae

Meer Opheldering?

Nuusbriewe

Egskeidings

Laat ons jou Regsaksies namens jou Veg

Kontak Ons

Laat ons jou Regsaksies namens jou Veg

Ouerskap Planne

Ons help jou om ‘n ouerskap plan te beding wat konflik en frustrasie verminder.

Onderhoud vir Kinders en Gades

Ons help ons kliënte nie slegs met wel-oorwoë advies nie, maar ook om hulle regte in die Hof af te dwing en te beskerm

Aannemings

Ons het ‘n vertrouensverhouding met ons kliënte. Dit gee hulle gemoedsrus en spaar regskostes

Uitsettings

Ons slaan die mite van
“plakkersregte” wat kliënte
hulpeloos laat voel
wanneer huurders weier
om huur te betaal of
om uit te trek, die nek in

Samewerkende
Praktyk

Ons help jou om jou egskeiding met
waardigheid en respek te hanteer

Testamente & Boedels

Ons bou ‘n persoonlike verhouding met ons kliënte op sodat hulle die vrymoedigheid het om, soos nodig, terug te keer om hulle Testamente te wysig soos hulle omstandighede verander

Opstel van Testamente

‘n Familieprokureur wat jou sal bystaan met die opstel van Testamente en Testamentêre Geskrifte

Boedel Bereddering

Ons behartig al die aspekte daarvan om die wense in jou Testament uit te voer, insluitend moontlike litigasie waar die geldigheid van ‘n Testament betwis word

Litigasie by Bestorwe Boedels

Ons ervaring oor baie jare met die bereddering van bestorwe boedels, is van groot hulp om die ingewikkeldhede van litigasie wat vloei uit bestorwe boedels, te verstaan

Sosiale Verantwoordelikheid

Ons Gee Om

Hoe Werk Dit?

Wanneer dit blyk dat ‘n egskeiding onvermydelik is, maar jy die onplesierigheid van hardvogtige prokureurs en onpersoonlike hofprosedures wil vermy, stel jy en jou gade beide samewerkende prokureurs aan om julle te verteenwoordig.

Beide van julle en die prokureurs teken ‘n onderneming om nie te litigeer en hof toe te gaan nie, maar om ‘n skikking te bereik wat julle en julle kinders se omstandighede die beste pas. Vir solank as wat julle volstaan by die samewerkende proses, bly julle aan beheer van julle egskeiding se uitkoms. Julle kan ook werk teen die spoed wat julle die beste pas.

Indien nodig, word ‘n kindersielkundige deur beide partye aangestel om ondersoek in te stel hoe die egskeiding die kinders affekteer en hoe om hulle belange tydens die egskeiding ten beste te beskerm.

Jy en jou eggenoot het reeds die emosionele ontwrigting wat die egskeiding teweeg bring, om te verwerk. Dit is dan baie moeilik om ook na die kinders se emosionele behoeftes om te sien.

collaborative lawyer

Die sielkundige kan die kinders emosioneel ondersteun en help deur die proses en jou raad gee hoe om jou kinders voor te berei vir die onvermydelike veranderinge.

Indien nodig, word ‘n finansiële adviseur deur beide partye aangestel om die waarde van die partye se boedel(s) te ondersoek en die beste finansiële oplossing vir julle unieke situasie voor te stel.

Collaborative Lawyer

Hoeveel Kos Dit?

Persentasiegewys, skik 95% van alle egskeiding sake. Die vraag is of jy eerder jou geld en energie spandeer om vir ‘n lang hofsaak voor te berei voordat die saak skik, en of jy eerder elke sent spandeer om ‘n beter skikking te beding.

Die uiteindelike koste van ‘n samewerkende egskeiding is derduisende rande goedkoper as ‘n egskeidingsverhoor.

Die totale koste van ‘n samewerkende egskeiding hang af van hoeveel tyd jy benodig om die aspekte van die egskeiding uit te werk en hoeveel kwessies jy ter tafel lê vir bespreking.

Jy bly in beheer.

Hoe Lank Sal Dit Neem?

‘n Egskeiding wat in die hof beding word, kan jare neem om af te handel, terwyl die samewerkende proses 2 tot 6 maande kan neem, afhangende van die aantal kwessies wat die partye wil uitsorteer, hulle samewerking en die beskikbaarheid van die inligting wat nodig is om besluite te neem.

Ons werk teen die pas waarmee jy gemaklik is sodat jy minder druk ervaar wanneer jy daardie lewensveranderende besluite moet maak.

Collaborative Lawyer
Collaborative Lawyer

Kan ek Enigiets Bespreek?

Ja, beslis. ‘n Huwelik skep baie familie en vriendskapsbande, sowel as gedeelde bates.

In die gewone egskeidings kan die prokureurs en die hof slegs met ‘n fraksie van die sake wat jou egskeiding beïnvloed, hanteer, terwyl die samewerkende proses jou toelaat om met enigiets wat jy wil bespreek, te handel.

By voorbeeld: kontak met die ouma’s en oupa’s, besoeke aan die hond, ens.

 

Benodig Meer Inligting?

Stuur vir ons u besonderhede en ons sal u antwoord om ‘n afspraak te maak om te bespreek wat ons kan doen om u te help.

U Naam (vereiste)

U E-pos Adres (vereiste)

U Sel Nommer (vereiste)

Onderwerp

U Boodskap

Family Attorney

NACP: Elmarie is ‘n stigterslid van die National Association of Collaborative Practitioners en voorsitter sedert 2015.

Email: info@www.neilsons.co.za

Phone: +27 021 5578552

Fax: 086 646 7844